Πτώση στο κόστος κατασκευής νέων κτιρίων

all4me.gr-oikodomiΜείωση 3,1% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κατηγοριών Έργων Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του β’ τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’  τριμήνου 2014, έναντι μείωσης 3,5%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης κατά το δεύτερο τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του πρώτου [1] τριμήνου 2015, σημείωσε μείωση 1,0%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σημείωσε μείωση 3,1%, έναντι μείωσης 2,4%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών του δευτέρου τριμήνου 2015, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δευτέρου τριμήνου 2014, σημείωσε μείωση 2,3%, έναντι μείωσης 3,3%, που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του έτους 2014 προς το 2013.

Ο δείκτης κατά το δεύτερο (2) τρίμηνο 2015, σε σύγκριση με το δείκτη του πρώτου (1) τριμήνου 2015, σημείωσε μείωση 0,6%, έναντι μείωσης 0,5%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2014.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2014 – Ιουνίου 2015, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, σημείωσε μείωση 2,6%, έναντι μείωσης 2,5%, που σημειώθηκε κατά τα αντίστοιχα προηγούμενα δωδεκάμηνα.

Πηγή: capital.gr