Σε διαβούλευση από την ΡΑΕ ο νέος μηχανισμός ανάκτησης κόστους των ηλεκτροπαραγωγών

Rythmistiki arhi energeias-error imageΈθεσε ήδη σε διαβούλευση η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το σχέδιο για το νέο μηχανισμό ανάκτησης του κόστους, το γνωστό από παλαιά ως ΜΑΜΚ. Βασική φιλοσοφία πίσω από την επαναφορά του μηχανισμού είναι ότι δεν μπορεί μονάδες που καλούνται να καλύψουν πραγματικές ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος να δουλεύουν χωρίς να καλύπτουν το μεταβλητό τους κόστος. Το σχέδιο της ΡΑΕ περιγράφει το πως ακριβώς θα αποζημιώνονται σ’ αυτές τις περιπτώσεις οι μονάδες.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, προκειμένου να μη γίνεται υπέρμετρη χρήση του μηχανισμού, αυτός θα αφορά μονάδες όταν συντρέχουν οι εξής λόγοι:

  • Όταν μια μονάδα εντάσσεται με εντολή κατανομής κατά την ημέρα κατανομής (δηλ. μετά το κλείσιμο του Ημερήσιου Προγραμματισμού), παρόλο που δεν συμπεριλαμβάνεται σε αυτόν.
  • Όταν μία μονάδα εντάσσεται στο πλαίσιο του Ημερήσιου Προγραμματισμού (ΗΕΠ), αμιγώς για την κάλυψη απαιτήσεων εφεδρειών του συστήματος, και εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι ακόλουθες συνθήκες:

Πρώτον, η προσφορά της μονάδας για το συγκεκριμένο επίπεδο λειτουργίας να είναι μεγαλύτερη από την οριακή τιμή συστήματος.

Δεύτερον η μονάδα να παρέχει επικουρικές υπηρεσίες, και τρίτον να μη δεσμεύεται από τους περιορισμούς ελάχιστων χρόνων λειτουργίας και κράτησης και η ένταξη της στον ΗΕΠ να μη γίνεται για οικονομικούς λόγους. Για όλες τις ώρες που εντάσσεται στον ΗΕΠ και εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις, θεωρείται ότι η μονάδα πρέπει να καλύπτει το μεταβλητό της κόστος. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΡΑΕ σε συνεργασία με τον ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ θα προχωρήσει στον έλεγχο των στοιχείων κόστους που υποβάλουν οι Παραγωγοί (όπως κόστος καυσίμου, Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας, κόστος πρώτων υλών, συντήρησης και ρύπων, κόστος σβέσης).

Επίσης, θα διερευνηθεί η δυνατότητα βελτίωσης της ευέλικτης λειτουργίας των Μονάδων μέσω της μείωσης των επιπέδων των τεχνικών τους ελαχίστων και των χρόνων ελάχιστης λειτουργίας και κράτησης τους. Υπενθυμίζεται πως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους (ΜΑΜΚ) θεσπίστηκε και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο του 2008, παρέχοντας σε συνδυασμό με τον κανόνα του (30%), ένα δίχτυ ασφαλείας στις μονάδες φυσικού αερίου. Η εγγυημένη αμοιβή που παρείχε στις μονάδες φυσικού αερίου επέτρεπε τη λειτουργία τους ανεξαρτήτως κόστους καυσίμου, αφού κάλυπτε πλήρως τα έξοδα συν ένα ποσοστό 10% επί του μεταβλητού κόστους. Ο μηχανισμός ΜΑΜΚ είχε καταργηθεί σε δύο φάσεις, πρώτα η προσαύξηση του 10% και εν συνεχεία πλήρως από την 01.07.2014, στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αλλαγών στις οποίες προχώρησε πέρυσι η ΡΑΕ και η Πολιτεία, παρά τις εισηγήσεις και τα αιτήματα περί του αντιθέτου, κυρίως από την πλευρά των ηλεκτροπαραγωγών.

Ταυτόχρονα με την παύση ισχύος του ΜΑΜΚ, όμως, η ΡΑΕ είχε αποφασίσει την παρακολούθηση σε καθημερινή βάση της αγοράς έτσι ώστε να λαμβάνει κάθε στιγμή αποφάσεις για αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων είτε με κατ΄ εξαίρεση ad hoc ενεργοποίηση του Cost Recovery ακόμα και για μία ημέρα, είτε με λήψη άλλων πρόσφορων μέτρων. Για το συγκεκριμένο λόγο η ΡΑΕ κάλεσε τον ΑΔΜΗΕ να δημιουργήσει άμεσα μηχανισμό καθημερινής παρακολούθησης της ηλεκτρικής αγοράς και να ενημερώνει σχετικά το Ρυθμιστή.

Εν συνεχεία ο Ρυθμιστής προχώρησε στην διερεύνηση της άποψης που διατυπώθηκε από φορείς της αγοράς και κυρίως από τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς, ότι με την κατάργηση του ΜΑΜΚ δημιουργείται έλλειμμα αποζημίωσης για μονάδες που είναι απαραίτητες στο σύστημα για λόγους ευστάθειας κλπ. Πιο συγκεκριμένα, ανατέθηκε στον ΑΔΜΗΕ η μελέτη του κόστους που προκύπτει τόσο για το σύστημα όσο και για κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους, στις εξής δύο περιπτώσεις:

  • Εάν δεν είχε καταργηθεί το ΜΑΜΚ και
  • μετά την κατάργηση του ΜΑΜΚ. Όπως φαίνεται από τις προτάσεις του ΑΔΜΗΕ και τις διαβουλεύσεις της ΡΑΕ, προκύπτει ένα νέο “πακέτο” συνδυαζόμενων μέτρων στήριξης των ανεξάρτητων ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων φυσικού αερίου προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια τροφοδοσίας και η ομαλή λειτουργία της αγοράς

Πηγή: tee.gr