Ξεκινούν τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την κατάρτιση υποψήφιων μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Ξεκινούν τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την κατάρτιση υποψήφιων μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών.

Από τις 13 Φεβρουαρίου ξεκινούν τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ για την κατάρτιση υποψήφιων μόνιμων Ενεργειακών Επιθεωρητών. Από την Πέμπτη 26/1/2012 θα υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ το έντυπο εγγραφής – ένταξης σε τμήμα. Στην αίτηση αυτή θα υπάρχει δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ως προς το χρόνο και τον τόπο, καθώς και ως προς το περιεχόμενο των σεμιναρίων, με στόχο την αποτελεσματικότερη κατάρτιση των συμμετεχόντων. Κάθε ενδιαφερόμενος που έχει ήδη αριθμό πρωτοκόλλου από το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και το ΥΠΕΚΑ, θα επιλέξει το τμήμα που τον ενδιαφέρει περισσότερο.

Όποιος ενδιαφέρεται να ξεκινήσει τώρα τη σχετική διαδικασία, επίσης θα πρέπει να ακολουθήσει τα βήματα που  προβλέπονται στο έντυπο. Ο χρόνος εγγραφής προσδιορίζει αποκλειστικά και την προτεραιότητα συμμετοχής στα αντίστοιχα τμήματα, τα οποία και θα ξεκινούν μόλις συμπληρώνεται ο αριθμός των συμμετεχόντων (20 ή 25 άτομα ανά τμήμα).  Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ, σε αναμονή της κοινοποίησης της ύλης των σεμιναρίων από το ΥΠΕΚΑ και το ΤΕΕ, προετοιμάζει τον τρόπο διδασκαλίας της που θα χρησιμοποιηθεί στα σεμινάρια σε συνεργασία με το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, Καθηγητές άλλων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και το εμπειρότατο συνεργαζόμενο με αυτό Επιστημονικό Δυναμικό. Όπως ήδη σας έχουμε ενημερώσει, επιδίωξη είναι μέσα από αυτήν τη συνεργασία να προκύψει ένας κύκλος  σεμιναρίων που θα δώσει ουσιαστικές γνώσεις στους υποψήφιους μόνιμους ενεργειακούς επιθεωρητές, Ο κύκλος των υποχρεωτικών και προαιρετικών σεμιναρίων εμπλουτίζεται με τεστ αυτοαξιολόγησης και μαθήματα τηλεκπαίδευσης.

Το κόστος συμμετοχής στα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ (https://www.iekemtee.gr/el/862), όπου αναφέρεται αναλυτικά η κοστολόγηση κάθε πιθανού συνδυασμού των επιμέρους εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι προβλεπόμενες εκπτώσεις, καθώς και οι επιπλέον προσφορές προς όσους παρακολουθήσουν τα σεμινάρια του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ.

Το ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ ευχαριστεί και πάλι τους συναδέλφους που το επέλεξαν για την παρακολούθηση των σχετικών σεμιναρίων και τους διαβεβαιώνει ότι θα  καταβληθεί κάθε προσπάθεια, πάντα σε συνεργασία με το ΕΜΠ, το ΑΠΘ, τους υπόλοιπους συνεργάτες του, να ανταποκριθεί στις επιλογές και προσδοκίες τους.

Απο το Ινστιτούτο Εκπαίδευσης & Επιμόρφωσης Μελών Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Α.Ε.