Σεμινάριο ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ για Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας

all4me.gr-prasinoktirioΣεμινάριο του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ με θέμα: “Κτίρια σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας ή Κτίρια υψηλών ενεργειακών επιδόσεων” θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 8 Ιουνίου μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, συνολικής διάρκειας 20 ωρών.

Βασικός σκοπός του σεμιναρίου είναι:  Να παρουσιαστούν όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται ώστε ένα κτίριο να θεωρηθεί ελάχιστων ενεργειακών αναγκών ή κτίριο σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου, οι καταρτιζόμενοι θα είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τεχνικές ελαχιστοποίησης των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου, τόσο σε επίπεδο κτιριακού κελύφους όσο και σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Στο σεμινάριο:

  • Θα αναπτυχθούν όλες οι απαιτήσεις, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται και η κατηγοριοποίηση κτιρίων ελάχιστων ενεργειακών αναγκών.
  • Θα αναπτυχθεί το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων καθώς και οι συνιστώσες που επηρεάζουν την ενεργειακή του συμπεριφορά.
  • Θα παρουσιαστούν θέματα όπως ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων, τα δομικά υλικά και οι εξελίξεις τους αναφορικά με τα θερμικές τους ιδιότητες την ενεργειακή τους απόδοση και κατασκευαστικές τεχνικές.
  • Επιπρόσθετα, θα γίνει ανάλυση του παθητικού κτιρίου με τα χαρακτηριστικά του, τη συμπεριφορά του και τον τρόπο λειτουργίας του, παρουσίαση των μορφών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οι οποίες μπορούν να έχουν αποδοτική εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις καθώς και των ενεργειακά αποδοτικών κτιριακών Η/Μ εγκαταστάσεων και συσκευών, με παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων.

Περισσότερες Πληροφορίες και Πρόγραμμα Σεμιναρίου: iekemtee.gr