Συνέδριο στο Ε.Μ.Π. για μνημεία και ιστορικές κατασκευές 🗓

parthenon-error imageΣυνέδριο με θέμα: «Επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για αειφόρα και συμβατά υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς» διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2015. Συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, την Ελληνική Πλατφόρμα Έρευνας και Τεχνολογίας για την Κατασκευή και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Sklodowska-Curie ITN-DCH “Initial Training Network for Digital Cultural Heritage” και πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ.

Θεματολογία

 • Ιστορικά δομικά υλικά και δομικά συστήματα σε μνημεία και ιστορικές κατασκευές
 • Διάγνωση φθοράς και βλαβών σε μνημεία και ιστορικές κατασκευές
 • Παθολογία ιστορικών κατασκευών και μνημείων
 • Διάκριση των νέων επεμβάσεων κατά την αποκατάσταση μέσω της χρήσης νέων υλικών και τεχνικών .
 • Επιλογή υλικών και μεθοδολογιών για την αποκατάσταση και η εικόνα του μνημείου.
 • Η επιλογή των υλικών στις παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρο ιστορικών πόλεων και οικισμών .
 • Νέα προηγμένα υλικά και επεμβάσεις αποκατάστασης.
 • Σύνθεση και εφαρμογή προηγμένων υλικών και επεμβάσεων συντήρησης και υλικών ενίσχυσης, πιλοτικά στο εργαστήριο και επί τόπου στα μνημεία
 • Κριτήρια και μεθοδολογία αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης
 • Τεχνικές και μέθοδοι ελέγχου ανθεκτικότητας και αντοχής υλικών και επεμβάσεων συντήρησης/αποκατάστασης στο εργαστήριο και στην κλίμακα του μνημείου
 • Έλεγχος συμβατότητας και αειφορίας των υλικών και επεμβάσεων συντήρησης στην κλίμακα του εργαστηρίου και στα μνημεία
 • Κριτήρια και μεθοδολογία ελέγχου συμβατότητας και αειφορίας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης
 • Επιστημονική υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων για υλικά και επεμβάσεις συντήρησης και αποκατάστασης
 • Σύνταξη προδιαγραφών-οδηγιών εφαρμογής για τη διασφάλιση της συμβατότητας υλικών και επεμβάσεων συντήρησης με τα αυθεντικά υλικά και δομικά συστήματα
 • Διαμόρφωση μεθοδολογιών και προδιαγραφών εφαρμογής μη καταστρεπτικών και αναλυτικών τεχνικών αποτίμησης υλικών και επεμβάσεων συντήρησης
 • Ανάπτυξη διεπιστημονικής και δι-ιδρυματικής έρευνας στρατηγικής σημασίας στον τομέα της προστασίας των μνημείων της πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας του ΘΑΛΗΣ ΑΕΙΣ σε αντιπροσωπευτικά μνημεία και ιστορικές κατασκευές
 • Δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας για εισαγωγή καινοτομίας από τους φορείς–χρήστες, τη βιομηχανία, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και την κατασκευή.

Κρίσιμες ημερομηνίες:

03/09/2015 Αποστολή τίτλου και περίληψης εργασίας
07/09/2015 Ολοκλήρωση κρίσης περιλήψεων από την Επιστημονική Επιτροπή
14/09/2015 Αποστολή ολοκληρωμένης εργασίας βάσει προδιαγραφών

Οι εργασίες θα πρέπει να αποσταλούν σε αρχείο Microsoft Word (αποθηκευμένο σε έκδοση 2003 ή 2007), με μέγιστο μέγεθος (χωρητικότητα) 5ΜΒ στο e-mail: thalisaeis@central.ntua.gr, απ’ όπου και θα σας αποσταλεί απάντηση έγκρισης, βελτίωσης ή απόρριψης, με βάση την εισήγηση της Επιστημονικής Επιτροπής. Οι εργασίες μπορεί να είναι ατομικές ή ομαδικές και η γλώσσα συγγραφής μπορεί να είναι ελληνική ή αγγλική.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος ΘΑΛΗΣ-ΑΕΙΣ «Αειφορία και συμβατότητα προηγμένων υλικών και τεχνολογιών για την προστασία μνημείων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς: ανάπτυξη κριτηρίων και μεθοδολογιών ελέγχου» με επιστημονικά υπεύθυνη την καθ. Αντωνία Μοροπούλου, συνδέοντας την Εκπαίδευση και την Έρευνα που παρέχει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αλλά και όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, για την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων για την Αειφόρο Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Πληροφορίες: Εmail: thalisaeis@central.ntua.gr

Ιστότοπος: thalisaeis.ntua.gr

Τηλέφωνα: ΕΜΠ: 210 772-3276 / 1433 / 4272/ 2128  , ΤΕΕ: 210-329-1613

Για να δείτε την πρόσκληση και το πρόγραμμα του Συνεδρίου πατήστε εδώ.

Πηγή: tee.gr

from to
Scheduled Αθήνα