Συζήτηση για τη μελέτη του Τοπίου στo Χωροταξικό Σχεδιασμό 🗓

xwrotaksia2-error imageΑνοικτή Σύσκεψη με θέμα: «Η μελέτη του Τοπίου στo Χωροταξικό Σχεδιασμό σε εναρμόνιση με τη Σύμβαση της Φλωρεντίας» διοργανώνεται από τον Σύλλογο Ελλήνων Πολεοδόμων και ΧωροτακτώνΣΕΠΟΧ και σε συνεργασία με το Σωματείο «Ελληνικό Τοπίο», στις 25 Μαΐου 2015 (16:00-20:00), στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ.

“Το Τοπίο, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Φλωρεντίας, είναι μια περιοχή, όπως γίνεται αντιληπτή από τους ανθρώπους, της οποίας ο χαρακτήρας είναι το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης φυσικών και ανθρωπογενών παραγόντων“, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση.

“Έπειτα από την κύρωση της Ευρωπαϊκής αυτής Σύμβασης για το Τοπίο, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείται η συστηματική προσέγγιση ζητημάτων του Τοπίου στο χωροταξικό σχεδιασμό, ταυτόχρονα στις περιφέρειες της χώρας, μέσα από το, σε εξέλιξη, έργο της «Αξιολόγησης, Αναθεώρησης και Εξειδίκευσης των Περιφερειακών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΠΠΧΣΑΑ)», με σκοπό τη διατύπωση κατευθύνσεων – προτάσεων προστασίας, ανάδειξης και διαχείρισης του τοπίου. Η μελέτη του Τοπίου στα ΠΠΧΣΑΑ είναι δυνατό να αποτελέσει ένα από τα βήματα της πορείας για την κατάρτιση πολιτικής και στρατηγικής Τοπίου.

Η Ανοικτή Συζήτηση διοργανώνεται στο πλαίσιο αυτό, με τo σκεπτικό ότι θα είναι πολύ χρήσιμη η ανάπτυξη δημιουργικού διαλόγου, μέσω της διατύπωσης προβληματισμών και εκτιμήσεων – συμπερασμάτων που ανέκυψαν κατά τη μελέτη του Τοπίου, τόσο ως προς τον ρόλο της στο Χωροταξικό Σχεδιασμό, όσο και ως προς μεθοδολογικές επιλογές”.

Η Ανοικτή Συζήτηση θα εστιάσει στους παρακάτω βασικούς άξονες:

  • Μεθοδολογικά ζητήματα – Τυπολογία
  • Ο σχεδιασμός για το Τοπίο ως μια συνολικότερη προσέγγιση για τη διαχείριση και ανάδειξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
  • Συνάρθρωση των προτάσεων – κατευθύνσεων για το Τοπίο με άλλες χωρικές πολιτικές
  • Οι επιπτώσεις των Ειδικών Πλαισίων και των πρόσφατων νομοθετημάτων χωρικού σχεδιασμού άμεσα ή έμμεσα στην διαφύλαξη και διαχείριση του τοπίου
  • Αξιοποίηση των συμπερασμάτων.

Πηγή: tee.gr

Scheduled Αθήνα