Τα σταστιστικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν.4178

Τα σταστιστικά στοιχεία για το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του Ν.4178

ypeka-error imageΤο ΥΠΕΚΑ ανακοίνωσε χθες στατιστικά στοιχεία των δηλώσεων υπαγωγής κατά το πρώτο εξάμηνο εφαρμογής του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης και το περιβαλλοντικό ισοζύγιο, όπως προκύπτουν από το πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης των δηλώσεων, μετά την πάροδο της πρώτης προθεσμίας υπαγωγής και πληρωμής.

Από τα στατιστικά στοιχεία προκύπτουν τα εξής:

Όσον αφορά τον αριθμό των δηλώσεων που έχουν ήδη καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα:

Σύνολο δηλώσεων αυθαιρέτων Ν.4178:                      341.937

Νέες δηλώσεις ν.4178:                                                125.778

Μεταφερόμενες δηλώσεις ν.4014 σε ν.4178:               216.159

Υπόλοιπες (προς μεταφορά) δηλώσεις ν.4014:         153.663

Σημειώνεται ότι από το ηλεκτρονικό σύστημα έχουν εκδοθεί συνολικά 428.521 δηλώσεις για τη μεταβίβαση ακινήτων.

Όσον αφορά το ύψος των καταχωρημένων προστίμων στο ηλεκτρονικό σύστημα:

Συνολικά καταχωρημένα πρόστιμα:                             1.843.062.825 ευρώ

Καταχωρημένα πρόστιμα ν.4014:                                  1.143.768.131 ευρώ

Καταχωρημένα πρόστιμα ν.4178:                                  699.294.694 ευρώ

Όσον αφορά τα δηλούμενα αυθαίρετα ανά κατηγορία του ν.4178:

Μεγέθη ανά κατηγορία (Αρ.9) φύλλου καταγραφής (νέες δηλώσεις ν. 4178 – δεν περιλαμβάνονται δηλώσεις από μεταφορά από τον 4014)

Αριθμός Δηλώσεων

Χωρίς Κατηγορία                      14.056

Κατηγορία 1                             11.082

Κατηγορία 2                             10.841

Κατηγορία 3                             12.149

Κατηγορία 4                             40.540

Κατηγορία 5                             37.110

Σύνολο:                                  125.778

Μεγέθη ανά κατηγορία (Αρ.9) φύλλου καταγραφής (μόνο δηλώσεις από μεταφορά από τον 4014)

Χωρίς Κατηγορία                     99.860

Κατηγορία 1                             3.705

Κατηγορία 2                             8.136

Κατηγορία 3                            9.013

Κατηγορία 4                            42.582

Κατηγορία 5                            52.863

Σύνολο:                                 216.159

Υπενθυμίζεται ότι, το ΥΠΕΚΑ έχει εκδώσει από την έναρξη ισχύος του νόμου τις απαραίτητες υπουργικές αποφάσει για τη απρόσκοπτη εφαρμογή του και τις απαραίτητες εγκυκλίους εφαρμογής. Μέσω των ενημερωτικών ημερίδων του ΥΠΕΚΑ ενημερώνεται ο τεχνικός κόσμος της χώρας, καταγράφονται προβλήματα και ερωτήματα και δίνονται λύσεις σε ειδικότερα ζητήματα. Ενημερωτικές ημερίδες του ΥΠΕΚΑ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί σε Κομοτηνή, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωάννινα, Πειραιά, Καλαμάτα, Τρίπολη, Μαρκόπουλο Μεσογαίας, Κηφισιά, Αχαρνές, Λάρισα, Καμένα Βούρλα, Ελευσίνα, Κεφαλονιά, Χαλκίδα και Πάτρα.

Πηγή: ypeka.gr