Τί είναι το ασφαλτόπανο και τα είδη του

Η σωστή υγρομόνωση (σε συνδυασμό με μια αποτελεσματική θερμομόνωση) είναι απαραίτητη για τη βελτίωση της ποιότητας των κατασκευών, καθώς επηρεάζει σημαντικά το κόστος λειτουργίας ενός κτιρίου αλλά και την αξία του. Σημαντικό ρόλο παίζει η επιλογή του κατάλληλου στεγανωτικού υλικού, ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του κτιρίου.

Ένα από τα κυριότερα στεγανωτικά υλικά είναι τα Ασφαλτόπανα ή Ασφαλτικές Μεμβράνες.

asfaltiki memvrani-error page

Το ασφαλτόπανο είναι ένα φύλλο, πάχους 3-5mm, που αποτελείται από ασφαλτική ύλη εμπλουτισμένη και βελτιωμένη με πολυμερείς ουσίες και χρησιμοποιείται για τη στεγανοποίηση των κατασκευών. Στον πυρήνα του είναι ενισχυμένο με οπλισμό που του προσδίδει αντοχή σε τρύπημα, σχίσιμο, καταπονήσεις κλπ. Ο οπλισμός αυτός μπορεί να είναι από μακρύινο πολυεστέρα, βραχύινο πολυεστέρα, υαλόπλεγμα, υαλοπίλημα (ύφασμα από υαλόνημα). Τα ασφαλτόπανα διατίθενται σε μορφή φύλλων πλάτους 1m και μήκους 8-10m και η επικόλλησή τους γίνεται μετά από θέρμανση με φλόγιστρο, αφού επαλειφθεί με ασφαλτικό γαλάκτωμα η επιφάνεια όπου θα τοποθετηθούν.

thermokollisi asfaltopanou-error image

Είναι πολύ σημαντικό να κολληθούν προσεκτικά τα φύλλα και να σφραγιστούν καλά οι ενώσεις μεταξύ τους, αλλά και τα σημεία συναρμογής τους με άλλα στοιχεία  (πχ. κάγκελα, σωλήνες που διαπερνούν την ταράτσα κτλ).

Bάσει τεχνικών προδιαγραφών, τα ασφαλτόπανα χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες:

  • Τα ελαστομερή (τροποποιημένα με SBS:  Styrene – Butadiene – Styrene)
  • Τα πλαστομερή (τροποποιημένα με APP: Atactic Ρolypropylene).

Συγκεκριμένα, η διάκριση αυτή γίνεται με βάση το είδος της ασφαλτικής τους μάζας και την αντοχή της κάθε μεμβράνης σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι ελαστομερείς μεμβράνες έχουν ελαστικές ιδιότητες και αντοχή σε χαμηλές θερμοκρασίες από -15°C έως -25°C, ενώ οι πλαστομερείς έχουν πλαστικές ιδιότητες, πολύ καλή μηχανική αντίσταση  και αντοχή σε θερμοκρασίες από 0°C έως -10°C .

Βάσει του αισθητικού αποτελέσματος και του συντελεστή θερμοανάκλησης, τα ασφαλτόπανα κατηγοριοποιούνται ως προς την τελική τους επικάλυψη, σε:

  • Ασφαλτόπανα χωρίς επικάλυψη (μαύρα)
  • Ασφαλτόπανα με επικάλυψη ψηφίδας
  • Ασφαλτόπανα με επικάλυψη φιλμ αλουμινίου

Σε επόμενο άρθρο θα δούμε ξεχωριστά το κάθε ασφαλτόπανο περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά και τις εφαρμογές τους.