Υποχρεωτική η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης για τα προϊόντα θέρμανσης

ERPΑπό το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015, όλα τα προϊόντα θέρμανσης που προορίζονται (κυρίως) για οικιακές εγκαταστάσεις θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν ετικέτα ενεργειακής απόδοσης, όπως γίνεται ήδη με όλες τις οικιακές συσκευές, σε συμμόρφωση με την νέα Ευρωπαϊκή οδηγία για τον οικολογικό σχεδιασμό “Ecodesign” για προϊόντα που χρησιμοποιούν ή σχετίζονται με ενέργεια (ErP – Energy related Products).

Η νέα αυτή οδηγία ισχύει για όλη την Ευρώπη και θα εφαρμοστεί στους λέβητες πετρελαίου και αερίου, στις αντλίες θερμότητας, τις μονάδες συμπαραγωγής (CHP) και στα θερμοδοχεία νερού.

Όλα τα προϊόντα και συστήματα θέρμανσης με ισχύ μέχρι 70kW θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από ενεργειακή ετικέτα. Η ετικέτα θα απεικονίζει την ενεργειακή κατηγορία της συσκευής (συνολικά 9 ενεργειακές κατηγορίες από A+++ έως G απεικονισμένες με διάφορα χρώματα), ώστε να ενημερώνονται οι καταναλωτές για το επίπεδο ενεργειακής απόδοσης της συσκευής. Ο βασικότερος λόγος εφαρμογής της οδηγίας είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η μείωση των εκπομπών CO2.

Τι θα αλλάξει με την εφαρμογή της οδηγίας.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία αφορά στον περιβαλλοντικά συμβατό σχεδιασμό των συνδεόμενων με την ενέργεια προϊόντων (ErP). Με την εφαρμογή της οδηγίας, οι λέβητες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα, οι αντλίες θερμότητας με ισχύ μέχρι και 400 kW, οι μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας με ισχύ μέχρι και 50 kW και τα θερμοδοχεία χωρητικότητας έως 2.000 λίτρα, θα πωλούνται μόνον εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, τη θερμομόνωση, τα επίπεδα ηχορύπανσης κλπ., κατά περίπτωση και αναλόγως της κατηγορίας του προϊόντος.

Για παράδειγμα, για τους λέβητες η οδηγία προβλέπει βαθμούς απόδοσης που ουσιαστικά μπορούν να επιτύχουν μόνον οι λέβητες συμπύκνωσης, και συνεπώς με την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας στην ευρωπαϊκή ένωση θα εισάγονται και θα πωλούνται μόνο λέβητες συμπύκνωσης, με όποιες αλλαγές αυτό αποφέρει στην αγορά. Ταυτόχρονα, για τα δοχεία αποθήκευσης θερμότητας, η οδηγία προβλέπει ελάχιστες απαιτήσεις που αφορούν στην μόνωση, καθορίζοντας τις θερμικές τους απώλειες σε κατάσταση αναμονής.

Πηγή: b2green.gr