Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή.Τρόπος υπολογισμού

Αμοιβή ενεργειακού επιθεωρητή.Τρόπος υπολογισμού

Σίγουρα, πολλοί, θα έχετε προβληματιστεί για το τι κάνουμε στην περίπτωση της ενεργειακής επιθεώρησης, δηλαδή για το τι αμοιβή πληρώνουμε για τον ενεργειακό επιθεωρητή κ.λ.π.

Για να σας διευκολύνουμε, λοιπόν, σας παραθέτουμε ένα γρήγορο τρόπο για να βρείτε πόσο θα αμοιφθεί ο επιθεωρητής για την εργασία του προκειμένου να εκδόσει το πιστοποιητικό ενεργειακής επιθεώρησης.

Υπολογισμός Κόστους Ενεργειακής Επιθεώρησης