Διεθνές Συνέδριο Γεφυρών (IBSBI 2011) από 13 - 15 Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα

Διεθνές Συνέδριο Γεφυρών (IBSBI 2011) από 13 – 15 Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα

φώτο: ibsbi2011.ntua.gr

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Των Γεφυρών (Ε.Ε.ΜΕ.Γ.) και το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχανικής (E.T.A.M.) διοργανώνουν Διεθνές Συνέδριο Γεφυρών με τίτλο:  “Innovations on Bridges and Soil-Bridge Interaction” (IBSBI 2011) από 13 – 15 Οκτωβρίου 2011, στην Αθήνα (Ευγενίδειο Ίδρυμα).

Στο συνέδριο έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι ξένοι επιστήμονες στον τομέα των γεφυρών ως keynote ομιλητές.

Θεματολογία του συνεδρίου:

 • Αρχιτεκτονική και αισθητική των γεφυρών
 • Παρακολούθηση γεφυρών
 • Μέθοδοι σχεδιασμού
 • Κατασκευή και ανέγερση
 • Υλικά υψηλής αντοχής και ποιότητος
 • Σεισμική συμπεριφορά
 • Αλληλεπίδραση οχημάτων-γέφυρας
 • Ιστορικές γέφυρες και συντήρηση
 • Πέτρινες γέφυρες
 • Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων
 • Γεωτεχνικά προβλήματα
 • Αλληλεπίδραση εδάφους-κατασκευής
 • Υπολογιστικές μέθοδοι
 • Πειραματική έρευνα
 • Συστήματα σεισμικής μονώσεως και αποσβέσεως
 • Αεροελαστικότητα
 • Φορτία από κρούσεις ή εκρήξεις

Θέματα διαλέξεων προσκεκλημένων ομιλητών:

 • Γέφυρες μεγάλων ανοιγμάτων
 • Συστήματα σεισμικής μονώσεως και αποσβέσεως
 • Καλωδιωτές γέφυρες
 • Σεισμικός σχεδιασμός θεμελιώσεων σε μεγάλες γέφυρες
 • Σεισμική απόκριση πυλώνων με λικνιζόμενη βάση
 • Σχεδιασμός γεφυρών βασισμένος σε μετατοπίσεις

Η υποβολή των εργασιών και η παρουσίασή τους στο συνέδριο θα γίνουν στην αγγλική γλώσσα.

Δικαίωμα συμμετοχής: Σύνεδροι  200 ευρώ, σπουδαστές 50 ευρώ

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το συνέδριο πατήστε εδώ.

Πηγή:  ibsbi2011.ntua.gr