Τι είναι τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ);
ΦΒ πολυκρυσταλλικού πυριτίου (φώτο: el.wikipedia.org)

Τι είναι τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ);

Τους τελευταίους μήνες έχει μπει στην καθημερινότητά μας η λέξη φωτοβολταϊκά, μιας και χρησιμοποιείται από πολλούς ανθρώπους. Στις διάφορες συζητήσεις σιγοψιθυρίζεται ότι πρέπει να βάλεις φωτοβολταϊκά γιατί θα έχεις κάποιο καλό εισόδημα σε μερικά χρόνια και άλλα πολλά. Οι τράπεζες προσφέρουν δάνεια για να μπορέσεις να τα βάλεις στο οικόπεδό σου με ευνοϊκούς όρους. Ποιός όμως πραγματικά γνωρίζει τι είναι τα φωτοβολταϊκά πλαίσια όμως ολοκληρωμένα ονομάζονται;

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο (ΦΒ) είναι μία ενιαία μονάδα από πολλά φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα σε σειρά. Αλλά τι είναι το φωτοβολταϊκό στοιχείο;

ΦΒ μονοκρυσταλλικού πυριτίου (φώτο 1 : el.wikipedia.org)

Η ηλιακή ακτινοβολία αποτελείται από αόρατα μικρά σωματίδια, που ονομάζονται φωτόνια και κινούνται στο κενό με την ταχύτητα του φωτός. Όταν δύο πλάκες πάχους 0,5 mm από πυρίτιο, βρίσκονται σε επαφή και δεχθούν το ηλιακό φως, τότε μερικά από τα φωτόνια αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια των πλακών να μετακινηθούν μέσω ενός καλωδίου που συνδέει τις δύο πλευρές τους. Από την κίνηση των ηλεκτρονίων παράγεται ηλεκτρικό ρεύμα και η διάταξη αυτή λέγεται φωτοβολταϊκό στοιχείο.

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία διακρίνονται, ανάλογα με τη δομή του πυριτίου ή τον τρόπο κατασκευής, σε μονοκρυσταλλικού πυριτίου (χρώμα σκούρο μπλε)(φώτο 1), πολυκρυσταλλικού πυριτίου (χρώμα γαλάζιο)(φώτο 2) και άμορφου πυριτίου.

ΦΒ πολυκρυσταλλικού πυριτίου (φώτο 2 : el.wikipedia.org)