"5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα"

“5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα”

Afisa 5ou SYNEDRIOU-error imageH Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2014, στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, που τελεί υπό την αιγίδα της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ –μεταξύ άλλων- , θα αναπτυχθούν τα θέματα:

 • “Ο φάρος της Αλεξάνδρειας μια καινοτομία-θαύμα στις τηλεπικοινωνίες”
 • “Ευρωπαϊκές Δράσεις τυποποίησης για την ανάπτυξη σύγχρονων προτύπων τεχνολογιών (Δικτύων και Υπηρεσιών) Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας”
 • “Ενεργειακά Αποδοτικός Πομποδέκτης Ε-ζώνης”
 • “Ανάπτυξη προτύπου ποιότητας για την ασφάλεια κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο”
 • “Διαδικτυακές υπηρεσίες logistics σε επιχειρήσεις ταχυμεταφοράς”
 • “Σύγχρονες Μορφές Επικοινωνίας Βίντεο-προς-Βίντεο: Η Προσέγγιση κατά το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα LiveCity”
 • “Ανάπτυξη Εφαρμογών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιγνίων μέσω Επικοινωνίας Βίντεο-προς-Βίντεο”
 • “Το συστημικό μοντέλο ανάλυσης ατυχημάτων και διαδικασιών και η εφαρμογή του στην προτυποποίηση ασφάλειας των μηχανοτρονικών συστημάτων (ανθρωποειδών ρομπότ)”
 • “Παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής προϊόντων δομικών κατασκευών και νέος CPR. Διατήρηση, αναβίωση και βιωσιμότητα στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα”
 • “Βυζαντινά αρχιτεκτονικά πρότυπα και επιβίωσή τους”
 • “SWOT ANALYSIS ενός πρότυπου μοντέλου πολεοδομικής ανάπτυξης”
 • “R 305/2011 Κανονισμός Δομικών Προϊόντων Δήλωση Επιδόσεων – Απλούστευση Διαδικασιών”
 • “Η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων ως μέσο άσκησης της οικονομίας του δάσους και του φυσικού περιβάλλοντος”
 • “Συγκριτική μελέτη συστημάτων ποιότητας στη γεωργία”
 • “Ενδιαφέρον λιανοπωλητών για την πιστοποίηση ποιότητας των νωπών προϊόντων”
 • “Συνεταιριστικό Προϊόν: από την Πίστη στην Πιστοποίηση”
 • “Πιστοποίηση τροφίμων-Πρότυπο AGRO7 και Κανονισμός απονομής ελληνικού σήματος στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα”
 • “Τα διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα (1950-2008): Οικονομική Ανάλυση”
 • “Αστικά και Αγροτικά διατροφικά πρότυπα στην Ελλάδα (1957-2008): Οικονομική Ανάλυση”
 • “Ολιστική διαπαιδαγώγηση σε σύγχρονες σχολικές μονάδες”
 • “Ο ρόλος του μετασχηματικού ηγέτη στην εφαρμογή των αρχών διοίκησης ολικής ποιότητας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση”
 • “Ποιότητα και καινοτομία στην ηλεκτρονική μάθηση: Ο ρόλος του εκπαιδευόμενου”
 • “Ο ρόλος του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού στη διαδικασία παραγωγής εργασίας”
 • “Η ποιότητα των μεθόδων εκπαίδευσης στο πλαίσιο των επιχειρήσεων”
 • “Διαμόρφωση αποτελεσματικών εθνικών συστημάτων υποδομών ποιότητας”
 • “Ο νέος κανονισμός 305/ 2011/ ΕΕ για τα δομικά προϊόντα και η ελληνική νομοθεσία για την ενσωμάτωσή του”
 • “EDSS: Σύστημα υποστήριξης απόφασης οικολογικής σήμανσης”
 • “Εξελίσσοντας τη Διοίκηση Έργων: Το Μοντέλο PRiSM™ – Projects integrating Sustainable Methods”
 • “Η περιφερειακοποίηση της υγείας στο πλαίσιο του «Καλλικράτη»”
 • “Τυποποίηση στην οργάνωση, τη λειτουργία και το σχεδιασμό χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος-χώρων αναψυχής”
 • “Η διερεύνηση της πιθανότητας χρεοκοπίας / πτώχευσης των ιδιωτικών μονάδων υγείας που λειτουργούν στην Ελλάδα μέσω μοντέλων πρόβλεψης της πιθανότητας χρεοκοπίας”
 • “Κέντρα Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Κ.Μ.M.Ε.)”
 • “Η ενίσχυση των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος (Π.Ε.Π.) του ΕΣΠΑ 2007 – 2013 παράγοντας βελτίωσης της Αναπτυξιακής δυναμικής μιας περιοχής: Μελέτη περίπτωσης στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”

Πληροφορίες

email: protypation@auth.gr, ιστοσελίδα: eneprot.gr

Πηγή: tee.gr