Ανακοίνωση του ΣΠΜΕ για τους Ελεγκτές Δόμησης

Ανακοίνωση του ΣΠΜΕ για τους Ελεγκτές Δόμησης

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ) με ανακοίνωση του ζήτησε να καθοριστεί ο αριθμός ελέγχων ανά  κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης και η διαδικασία ελέγχων για τους Ελεγκτές Δόμησης, με σαφήνεια ώστε να μην υπονομευτεί ο θεσμός. Σε ανακοίνωση του ΣΠΜΕ αναφέρεται ότι ο θεσμός του ελεγκτή δόμησης ο οποίος εισάγεται με τον ν.4030/11, είναι κάτι νέο στην χώρα μας και είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει σημαντικά την οικοδομική δραστηριότητα στο μέλλον. Σκοπός του νόμου, είναι να υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος σε κάθε νέα οικοδομή. Παρόμοια νομοθετήματα ισχύουν και σε άλλα κράτη του εξωτερικού. Επειδή ο νέος θεσμός εισάγει άλλο
έναν παράγοντα (είτε μηχανικό, είτε ομάδα μηχανικών) στην διαδικασία παραγωγής έργων, είναι κρίσιμο,  προκειμένου να μην επαναλάβουμε λάθη και παραλήψεις του παρελθόντος, να καθοριστούν οι αρμοδιότητες, τα όρια ελέγχου, και οι ευθύνες του ελεγκτή καθώς επίσης να ξεκαθαριστούν και οι συνέπειες σε ενδεχόμενη πλημμελή άσκηση των καθηκόντων του. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι ο ρόλος του μελετητή και του επιβλέποντα δεν υποβαθμίζεται και δεν αντικαθίστανται σε καμία περίπτωση από τον ελεγκτή.

Πηγή: spme.gr