Διευκρινίσεις για το ασυμβίβαστο Ελεγκτή Δόμησης και Ενεργειακού Επιθεωρητή

Διευκρινίσεις για το ασυμβίβαστο Ελεγκτή Δόμησης και Ενεργειακού Επιθεωρητή

Με εγκύκλιο του  ΥΠΕΚΑ δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 249 Α΄), σχετικά με ιδιότητες ασυμβίβαστες με αυτές του Ελεγκτή Δόμησης και του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

Δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Πηγή:  therealestatepress.net