Εγχειρίδια από το ΤΕΕ για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών

tee3Το ΤΕΕ παρέχει στους μηχανικούς εγχειρίδιο χρήσης για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Έκδοσης Αδειών και την Ταυτότητα Κτιρίων.

Όπως αναφέρεται, σκοπός του εγχειριδίου είναι να παρουσιάσει τη δομή και τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος που αναπτύχθηκε από το Τ.Ε.Ε. για την υποβολή και διαχείριση των αιτήσεων εγκρίσεων και αδειών δόμησης, αναθεώρησης και ενημέρωσης αυτών, καθώς και των παλαιότερων οικοδομικών αδειών, εφαρμόζοντας το Ν. 4030/2011.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, η ηλεκτρονική δήλωση στοιχείων είναι ισχυρή και επιφέρει όλες τις νομικές και οικονομικές δεσμεύσεις. Όπως αναλύεται στη συνέχεια, η αίτηση έγκρισης / άδειας δόμησης του Ν.4030/2011 γίνεται με συγκεκριμένη σειρά διαδικασιών. Ο διαχειριστής / μηχανικός της αίτησης πρέπει να δίνει ιδιαίτερη σημασία στις υποδείξεις του λογισμικού, διότι η πρόοδος σε επόμενο στάδιο, καθώς και κάποιες επιλογές, δεν μπορούν να αναιρεθούν.

Περισσότερες Πληροφορίες: portal.tee.gr