Εισαγωγή στην υγρομόνωση και στεγανωτικά υλικά

Εισαγωγή στην υγρομόνωση και στεγανωτικά υλικά

Η υγρασία  είναι μία από τις σοβαρότερες αιτίες φθοράς ακόμα και καταστροφής των δομικών υλικών και στοιχείων ενός κτιρίου,  ενώ δημιουργεί και τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη μικροοργανισμών επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου.  Μπορεί να παρουσιάζεται από διάφορες αιτίες όπως:

  • υγρασία του εδάφους,
  • νερό στην επιφάνεια του εδάφους,
  • νερό από βροχή – χιόνι,
  • εσωτερική υγρασία των δομικών υλικών,
  • υγρασία κατά τη λειτουργία του κτιρίου (νερό χρήσης, υδρατμοί) κλπ.

Εμφανίζεται με τη μορφή νερού, μέσω των τριχοειδών πόρων των υλικών (κεραμίδια, τούβλα κλπ.) ή με τη μορφή υδρατμών και αντιμετωπίζεται με την Υγρομόνωση.

Η υγρομόνωση (στεγάνωση) (φώτο) αποβλέπει στη λήψη μέτρων για την επίτευξη της στεγανότητας και της καλής λειτουργίας των κτιρίων, διευκολύνοντας τη διαβίωση των ανθρώπων μέσα σε αυτά. Παράλληλα, η σωστή μόνωση (υγρομόνωση αλλά και θερμομόνωση) μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

ygromonwsi-error image

Ανάλογα με την επιφάνεια στην οποία εφαρμόζεται, διακρίνεται σε υγρομόνωση στεγών, δωμάτων, τοίχων και δαπέδων. Η μόνωση σε στέγες και δώματα διακρίνεται σε Συμβατική και Ανεστραμμένη.

Τα κυριότερα στεγανωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις μονώσεις, ανάλογα με τη χρήση και τις απαιτήσεις της τελικής επιφάνειας, είναι:

  •  Ασφαλτόπανα ή Ασφαλτικές μεμβράνες
  •  Επαλειφόμενα ακρυλικά
  •  Χυτές πολυουρεθανικές μεμβράνες
  •  Μεμβράνες PVC, TPO, EPDM
  •  Τσιμεντοειδή υλικά

Σε επόμενα άρθρα θα αναλύσουμε τα στεγανωτικά αυτά υλικά και θα κάνουμε μία σύγκριση μεταξύ τους βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας μας.