Εκπαίδευση νέων στην πράσινη επιχειρηματικότητα

green-businessΤο Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας εκπαιδεύει νέους στην πράσινη επιχειρηματικότητα συμμετέχοντας στα διακρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια που πραγματοποιούνται σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης.

Στόχος του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “This is a Green’s World” είναι η προώθηση και ανάπτυξη της «πράσινης» επιχειρηματικότητας ως πηγή ευκαιριών για την αύξηση της απασχόλησης των νέων 16-30 ετών.

Στο πλαίσιο του έργου θα διοργανωθούν και θα υλοποιηθούν διακρατικά εκπαιδευτικά σεμινάρια σε τέσσερις χώρες του εξωτερικού:

  • Γερμανία (Οκτώβριος 2015),
  • Αγγλία (Μάρτιος 2016),
  • Κύπρος (Οκτώβριος 2016) και
  • Ισπανία (Απρίλιος 2017).

Στα σεμινάρια αυτά υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής 3-4 νέων και από την Ελλάδα, μέσω του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Τα άτομα που θα συμμετέχουν στα σεμινάρια αυτά στις παραπάνω χώρες, θα συμμετέχουν και σε εξειδικευμένο σεμινάριο για την πράσινη επιχειρηματικότητα που θα διοργανωθεί από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στη Λάρισα.

Στο τέλος των σεμιναρίων, οι νέοι θα έχουν την δυνατότητα να δομήσουν τον επιχειρηματικό σχέδιο για την δική τους «πράσινη» επιχείρηση. Τα επιχειρηματικά σχέδια θα δημοσιευτούν στην ιστοσελίδα του έργου, όπου και θα διενεργηθεί online διαγωνισμός για την ανάδειξη των τριών καλύτερων.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Πηγή: entre.gr