Ενυδρείο στη Βασιλεία

Ενυδρείο στη Βασιλεία

Η συνεργασία των ελβετικών αρχιτεκτονικών γραφείων HHF και Burckhardt+Parttner, οδήγησε σε μια πρόταση για το νέο ενυδρείο της Βασιλείας, εντός του ζωολογικού κήπου, ο οποίος βρίσκεται μέσα στην πόλη και αυτή την περίοδο επανασχεδιάζεται με στόχο να καταστεί πιο ελκυστικός ως τόπος αναψυχής.

Κατά τον σχεδιασμό του ενυδρείου λήφθηκε σοβαρά υπόψη η κλίμακα των γειτονικών κτιρίων. Η στέγη και η πρόσοψη είναι ομοιογενείς από την άποψη των υλικών και τη “γλώσσα” και τις μορφές: εμφανές σκυρόδεμα, τραχύ επίχρισμα, με πολλά ανοίγματα και εσοχές, που επιτρέπουν πολλά από τα εκθέματα να είναι ορατά και από τον εξωτερικό χώρο.

Όλες οι σημαντικές λειτουργίες του κτιρίου είναι ορατές από τον επισκέπτη από την είσοδο, ενώ χάρη στη ράμπα, η επίσκεψη σε όλους τους χώρους μπορεί να γίνει περπατώντας ή με αναπηρική καρέκλα για τα άτομα με αναπηρία. Ιδιαίτερη πρόνοια έχει ληφθεί και για τη βιοκλιματική του κτιρίου.

Πηγή: tee.gr