Νέος Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ)

Νέος Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ)

Υπεγράφη από τον υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Γιάννη Μαγκριώτη ο νέος Κανονισμός Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ) και τίθεται σε ισχύ μετά τη δημοσίευσή του σε ΦΕΚ. Με το νέο Κανονισμό καθορίζονται για πρώτη φορά στη χώρα μας τα θέματα προσεισμικής ενίσχυσης υφισταμένων κτιρίων με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα, κατά τρόπο πλήρη, επιστημονικά σύγχρονο, ασφαλή και οικονομικό και προσαρμοσμένο στους σύγχρονους αντισεισμικούς κανονισμούς (Ευρωκώδικες).

Η θεσμοθέτηση του Κανονισμού Επισκευών – Ενισχύσεων έρχεται να καλύψει την ανάγκη για αντισεισμική θωράκιση του παλαιότερου κτιριακού αποθέματος της χώρας που έχει σχεδιασθεί και κατασκευασθεί με παρωχημένους αντισεισμικούς κανονισμούς (προ του 1985) ή ακόμη και χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς. Το σχετικώς νέο αυτό αντικείμενο των επεμβάσεων, κυρίως λόγω της δυσκολίας του, μέχρι σήμερα δεν καλυπτόταν κανονιστικά στη χώρα μας (αλλά και διεθνώς). Η σύνταξη του κανονισμού ξεκίνησε το 2001 και ολοκληρώθηκε το 2011 από επιστημονικές επιτροπές υπό την αιγίδα του ΟΑΣΠ.
Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Γιάννης Μαγκριώτης δήλωσε: «Είναι γνωστό ότι η Ελλάδα είναι εξαιρετικά σεισμογενής χώρα που συγκεντρώνει το 50% της σεισμικής ενέργειας που εκλύεται στην Ευρώπη. Οι συχνοί και μεγάλοι σεισμοί που πλήττουν τη χώρα μας προκαλούν απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και μεγάλη οικονομική επιβάρυνση τόσο των νοικοκυριών όσο και της Πολιτείας για την αποκατάσταση των καταστροφών. Η αντισεισμική θωράκιση των παλαιοτέρων κτιρίων, δηλαδή αυτών που έχουν κατασκευαστεί χωρίς αντισεισμικούς κανονισμούς ή με παλαιότερους αντισεισμικούς κανονισμούς , αποτελεί στόχο πρώτης προτεραιότητας για το Υπουργείο Υποδομών, προκειμένου να μειωθούν οι
καταστροφικές επιπτώσεις των σεισμών. Στη κατεύθυνση αυτή το ΥΠΥΜΕΔΙ θέτει σε εφαρμογή τον πρώτο στη χώρα μας Κανονισμό Επισκευών – Ενισχύσεων (ΚΑΝΕΠΕ), ο οποίος συντάχθηκε από τις επιστημονικές επιτροπές του ΟΑΣΠ. Ο ΚΑΝΕΠΕ έρχεται να καλύψει την απουσία μέχρι σήμερα κανονιστικού πλαισίου για τη προσεισμική ενίσχυση κτιρίων και
αποτελεί το πρώτο και σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του οικιστικού πλούτου , συμβάλλοντας και στην αναθέρμανση της χειμαζόμενης τα τελευταία χρόνια οικοδομικής και κατασκευαστικής δραστηριότητας στη χώρα μας».

Πηγή: tee.gr