Προς αναζήτηση νέου μοντέλου υποστήριξης ΑΠΕ

ananewsimes piges energeias-error imageΤην τελική μορφή του νέου μοντέλου υποστήριξης των ΑΠΕ στη χώρα μας, δηλαδή τον τρόπο και το ύψος της αμοιβής ανά κατηγορία και εγκατεστημένη ισχύ των παραγωγών ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (φωτοβολταϊκά, αιολικά, μικρά υδροηλεκτρικά, βιομάζα κ.α), αναζητούν τα αρμόδια στελέχη του ΥΠΑΠΕΝ, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και η γερμανική συμβουλευτική GIZ ως εμπειρογνώμονας.

Η μορφή αυτή θα πρέπει, βάσει των υποχρεώσεων που απορρέουν από το νέο μνημόνιο, να έχει οριστικοποιηθεί ως το τέλος του τρέχοντος έτους, στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας που εξέδωσε τον Ιούνιο του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το νέο μοντέλο θα αντικαταστήσει το σημερινό πλαίσιο, το οποίο ως γνωστόν στηρίζεται στις σταθερές ταρίφες (feed-in-tariffs), και συνάντησε κατά τα περασμένα έτη σημαντικά προβλήματα που προκάλεσαν τη συσσώρευση σημαντικών ελλειμμάτων στον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ για την αποζημίωση των ΑΠΕ, και οδήγησαν στη λήψη ανάλογων μέτρων για την προστασία της βιωσιμότητας του συστήματος.

Το νέο σχέδιο αναζητά τη “χρυσή τομή” ανάμεσα στην προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, τη βιωσιμότητα της αγοράς σε βάθος χρόνου, τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της χώρας μας για τη μείωση των ρύπων, αλλά και τις θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, τα παράλληλα αυτά ζητούμενα οδηγούν σε ένα συνδυασμό του συστήματος feed-in-premium (προσαύξηση επί της Οριακής Τιμής του Συστήματος, της αγοραίας τιμής) και των διαγωνισμών για την προμήθεια ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι μέθοδοι αυτές είναι καταρχήν συμβατές με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε.

Πηγή: tee.gr