Σε διαβούλευση το σχέδιο για τη διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης

Σε διαβούλευση το σχέδιο για τη διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης

Αναρτήθηκε για διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης με τίτλο «Αριθμός ελέγχων ανά κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης και διαδικασία ελέγχων Ελεγκτών Δόμησης» στην ιστοσελίδα http://www.opengov.gr/home/category/users/minenv .
 Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και την 3 Φεβρουαρίου 2012.
Στη συγκεκριμένη Υπουργική Απόφαση, η οποία είναι απαραίτητη για την εφαρμογή του Ν. 4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης και Ελέγχου των Κατασκευών», περιγράφονται ο αριθμός των ελέγχων που απαιτούνται για κάθε κατηγορία και είδος έργων και εργασιών δόμησης, το είδος και το αντικείμενο του ελέγχου ανά στάδιο και κατηγορία, ο τρόπος ορισμού του ελεγκτή δόμησης, καθώς και η διαδικασία ελέγχου που πρέπει να ακολουθηθεί.
Η Υπουργική Απόφαση είναι κομβική στην εισαγωγή ελέγχου ως προαπαιτούμενο για την ολοκλήρωση οποιασδήποτε οικοδομής. Η τήρηση κοινών κανόνων ελέγχου συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή οποιουδήποτε είδους αυθαιρεσιών κατά τη δόμηση και συνεπώς, στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών, αλλά και του αστικού και περιαστικού περιβάλλοντος.
Πηγή: ypeka.gr