Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με ενεργειακές και στατικές εργασίες

Συμψηφισμός προστίμων αυθαιρέτων με ενεργειακές και στατικές εργασίες

anakainisi-error imageΟ υπουργός αναπληρωτής ΠΕΚΑ Νίκος Ταγαράς υπέγραψε δύο υπουργικές αποφάσεις, που καθορίζουν συνολικά το πλαίσιο για το συμψηφισμό του 50% των προστίμων για τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας, για κτίρια, που κατασκευάστηκαν προ του έτους 2003.

Σύμφωνα με τις ΚΥΑ, οι εργασίες και δαπάνες που καλύπτονται αφορούν, για τη μεν ενεργειακή αναβάθμιση την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), για τη δε στατική επάρκεια τις εργασίες και δαπάνες για την κάλυψη των ελάχιστων απαιτήσεων φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝΕΠΕ). Προβλέπεται ότι ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός υποβάλλει στο ηλεκτρονικό σύστημα του νόμου 4178/2013 τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνη δήλωση ότι τα στοιχεία που υποβάλλει έχουν ελεγχθεί για την ορθότητα και την πληρότητά τους και ότι τα παραστατικά που υποβάλλονται αντιστοιχούν στις εργασίες που έχουν δηλωθεί και πραγματοποιηθεί για την ενεργειακή αναβάθμιση ή τη στατική ενίσχυση της ιδιοκτησίας ή του ακινήτου. Είναι δυνατή η υποβολή των ως άνω δικαιολογητικών για την ίδια ιδιοκτησία ή ακίνητο και για τις δύο περιπτώσεις συμψηφισμού του ειδικού προστίμου.

Ο κ Ταγαράς σε δήλωσή του τόνισε ότι «ταυτόχρονα προωθείται ο θεσμός της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και ξεκινά σε λίγο καιρό η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. Η νέα ηλεκτρονική εποχή, με έλεγχο και καταγραφή του δομημένου χώρου σε όλη την επικράτεια έχει ξεκινήσει».

-Σε δύο εβδομάδες θα ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Εντός των επόμενων δύο εβδομάδων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει στο ηλεκτρονικό σύστημα του TEE η δυνατότητα των πολιτών που βρίσκονται σε διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων τους να προχωρήσουν, εφόσον το επιθυμούν, σε συμψηφισμό των προστίμων του νόμου 4178 με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας. Η πρόβλεψη αυτή υπάρχει στο ν. 4178 και τίθεται σε εφαρμογή μετά τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (KYA) που υπέγραψαν χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς. Αφορά συγκεκριμένα το συμψηφισμό του 50% των προστίμων νια τα αυθαίρετα με εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης και στατικής επάρκειας.

[…]Ειδικότερα, ο συμψηφισμός για ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων αφορά κτήρια που καταπιάστηκαν προ του έτους 2003, καθώς και λιθόκτιστα κτήρια που κατασκευάστηκαν προ της 28/7/2011 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν. 4178/2013. Η απόφαση δεν εφαρμόζεται σε κτήρια οι ιδιοκτήτες των οποίων έχουν λάβει γι’ αυτά επιδότηση από κρατικά ή συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγράμματα, που αφορούν παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τους. Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν τόσο το κέλυφος του κτηρίου, περιλαμβανομένων των ανοιγμάτων, όσο και τα συστήματα θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού και παροχής ζεστού νερού χρήσης.

Ο συμψηφισμός ειδικού προστίμου νια στατική ενίσχυση κτηρίων αφορά επίσης κτήρια που κατασκευάστηκαν προ του 2003 και υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4178/2013. Οι παρεμβάσεις αφορούν την επισκευή – αποκατάσταση ή ενίσχυση του φέροντος οργανισμού.

Τα καταβληθέντα ποσά για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης αφαιρούνται από την τελευταία δόση και τις αμέσως προηγούμενες χρονικά έως ότου ολοκληρωθεί ο συμψηφισμός. Σε περίπτωση που μετά τον ως άνω υπολογισμό προκύπτει ότι τα ήδη καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν το ποσό του προστίμου που υπολείπεται, με βάση τις διατάξεις του παρόντος, δεν επιστρέφονται ούτε αναζητούνται.

Η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ή άλλη αρμόδια αρχή, που ορίζεται με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος, ελέγχει δειγματοληπτικά ποσοστό τουλάχιστον 5% των δηλώσεων που υποβλήθηκαν, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τα στοιχεία των δηλώσεων, που αφορούν την περιγραφή της κατασκευής, τα παραστατικά και τα δελτία αποστολής, καθώς και τα πορίσματα των επιθεωρητών ενέργειας ή των ελεγκτών δόμησης είναι αληθή και ακριβή. Σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδών στοιχείων ή και αναληθών δηλώσεων, το ειδικό πρόστιμο που αρχικά είχε υπολογιστεί από την ηλεκτρονική διαδικασία του ηλεκτρονικού συστήματος διπλασιάζεται. Για την επιβολή του διπλασιασμού του ειδικού προστίμου εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη από την αρμόδια υπηρεσία, η οποία υποβάλλεται στο TEE.

Οι δαπάνες για εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την έναρξη εφαρμογής του ν. 4178 και πριν από τη δημοσίευση της συγκεκριμένης ΚΥΑ, επί ιδιοκτησιών ή ακινήτων που υπάγονται στις διατάξεις του νόμου περί αυθαιρέτων, δύναται να συμψηφιστούν με το ειδικό πρόστιμο, εφόσον ο ενεργειακός επιθεωρητής βεβαιώσει ότι οι παρεμβάσεις επιφέρουν αναβάθμιση του κτηρίου κατά μία τουλάχιστον ενεργειακή κατηγορία ή ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας μεγαλύτερη από το 30% της κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.

Πηγή: tee.gr, H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ , Σελίδες 1-9 , 11-09-2014