Θέσεις μηχανικών στην Κεντρική Μακεδονία

mixanikoiΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε στο σύνολο της, την πρόταση της Υπηρεσίας για πρόσληψη προσωπικού εκατόν είκοσι πέντε (125) ατόμων, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις παρακάτω ειδικότητες:

 • 3 ΠΕ Μηχανικών
 • 4 ΠΕ Μηχανικών Περιβάλλοντος
 • 3 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • 2 ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 2 ΠΕ Χημικών
 • 1 ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • 1 ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών
 • 1 ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • 7 ΤΕ Λογιστών
 • 1 ΤΕ Εργων Υποδομής
 • 1 ΤΕ Τοπογράφων
 • 5 ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Αυτοκινήτων
 • 2 ΔΕ Παρασκευαστών
 • 11 ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων
 • 1 ΔΕ ΗλεκτρολόγωνΕγκαταστάσεων
 • 3 ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων
 • 1 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών
 • 5 ΔΕ Τεχνιτών Υδραυλικών
 • 3 ΔΕ Ζηγιστών
 • 14 ΔΕ Οδηγών
 • 8 ΔΕ Εποπτών
 • 42 ΥΕ Εργατών

Για να δείτε την προκήρυξη με τιις θέσεις και τους αναλυτικούς πίνακες πατήστε εδώ.

Πηγή: e-dimosio.gr