Το τζάμι ασφαλείας και οι χρήσεις του

Το τζάμι ασφάλειας είναι ένα είδος γυαλιού σχεδιασμένο για να αντιστέκεται στη θραύση και όταν σπάσει να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα τραυματισμού και κινδύνου. Σπάει πολύ πιο δύσκολα από το συνηθισμένο τζάμι ενώ, όταν σπάσει, τα θραύσματα είναι πολύ μικρά, αμβλεία κομμάτια και όχι αιχμηρά και επικίνδυνα. Εμποδίζει την πτώση ατόμων στο κενό, βοηθάει στην αποτροπή τραυματισμών από τα θραύσματα γυαλιού.

tempered glass-error image

Τα παράθυρα των αυτοκινήτων είναι κατεξοχήν από γυαλί ασφαλείας, προκειμένου να ενισχύεται η ασφάλεια των επιβατών σε συγκρούσεις. Χρησιμοποιείται επίσης στα παράθυρα των σπιτιών, στα γυαλιά μυωπίας, στα εργαστήρια και σε άλλες εφαρμογές.

Το γυαλί ασφαλείας μπορεί να είναι σκληρυμένο (tempered glass) ή διπλό γυαλί ασφαλείας.security glass-error image

Η διαδικασία σκλήρυνσης του γυαλιού μπορεί να είναι φυσική ή χημική.

Κατά τη φυσική (θερμική) διαδικασία, το γυαλί θερμαίνεται και όταν αρχίζει να μαλακώνει, ψύχεται απότομα με ειδικό, ελεγχόμενο ψεκασμό κρύου αέρα. Έτσι σκληραίνει η επιφάνεια του γυαλιού, ενώ το εσωτερικό του έχει περισσότερο χρόνο για να κρυώσει. Το αποτέλεσμα είναι ένα γυαλί  πολύ πιο δυνατό και ανθεκτικό από το απλό γυαλί.

shattered glass-error image

Η χημική διαδικασία βασίζεται στην τεχνική εναπόθεσης ιόντων. Συγκεκριμένα, όταν το γυαλί ψύχεται στη δεξαμενή λιωμένου καλλίου (άλας), τα ιόντα νατρίου του γυαλιού εναποτίθενται στο άλας και τα ιόντα καλλίου μεταφέρονται στην επιφάνεια του γυαλιού. Τα ιόντα του καλλίου έχουν μεγαλύτερη ακτίνα, άρα και μεγαλύτερη πυκνότητα, οπότε η επιφάνεια γυαλιού που δημιουργείται είναι ισχυρότερη.

pyrantoxo-error image

Πυράντοχο Γυαλί
Εικόνα: patsis.gr

Το σκληρυμένο γυαλί παρουσιάζει επίσης μεγάλη αντοχή στις απότομες εναλλαγές θερμοκρασίας.

Το διπλό γυαλί ασφάλειας αποτελείται από δύο ή περισσότερα φύλλα σκληρυμένου τζαμιού, ανάμεσα στα οποία παρεμβάλλεται πλαστική μεμβράνη (polyvinylbutyral PVB). Η μεμβράνη λειτουργεί σαν συγκολλητικό υλικό και κρατάει τα κομμάτια γυαλιού στην θέση τους, όταν το γυαλί σπάσει.

safety glass-error image

Γυαλιά Ασφαλείας είναι τα:

  • Τρίπλεξ (που αναπτύξαμε σε προηγούμενο άρθρο)
  • Πυράντοχα

Στο πυράντοχο γυαλί υπάρχει ενσωματωμένο συρμάτινο πλέγμα, το οποίο συγκρατεί το γυαλί και καθυστερεί τη θραύση σε περίπτωση φωτιάς. Με τον τρόπο αυτό καθυστερείται και η μετάδοση της φωτιάς και του καπνού. Οι νέες τεχνολογίες περιλαμβάνουν γυαλί από βοροπυρίτιο, χωρίς μεταλλικό πλέγμα και διπλή υάλωση, όπου το διάκενο είναι γεμισμένο με διογκωμένο υλικό.

pyrantoxo-error image

Εικόνα: patsis.gr

Το πυράντοχο γυαλί πρέπει να είναι ικανό να αντιστέκεται στους 870οC για ένα επιλεγμένο χρονικό διάστημα και να παραμένει στο πλαίσιό του.  Αμέσως μετά από αυτήν τη θέρμανση το γυαλί εκτίθεται σε μία ακόμα δοκιμή, κατά την οποία χρησιμοποιείται νερό για την απότομη ψύξη του ώστε να ελεγχθεί η ικανότητά του να αντιστέκεται στην θερμική εναλλαγή, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση μιας πυρκαγιάς όπου το γυαλί καταβρέχεται έπειτα με νερό.

  • Αλεξίσφαιρα

To Αλεξίσφαιρο γυαλί είναι γυαλί πάχους τουλάχιστον 60mm και παρουσιάζει πλήρη αντίσταση σε διείσδυση από σφαίρες. Το Ευρωπαϊκό Στάνταρ EN 1063 κατηγοριοποιεί τα αλεξίσφαιρα γυαλιά ανάλογα με την αντίσταση τους σε διάφορα όπλα και είδη πυρομαχικών.

Bulletproof glass-error image

 

by all4me.gr