Αλλαγές στο Σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ

Αλλαγές στο Σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λόγω αναβάθμισης του συστήματος υπολογισμού αμοιβών Μελετών – Επιβλέψεων, η υπηρεσία αυτή δεν θα είναι διαθέσιμη την Τετάρτη 15/2/2012.

Αλλαγές, λοιπόν, στο Σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών και πιό συγκεκριμένα, από τις 15/2/2012 στο σύστημα Υπολογισμού και Διαχείρισης Αμοιβών Μηχανικών του ΤΕΕ ενσωματώνονται βελτιώσεις και αλλαγές που αφορούν:

  • Αλλαγή στην διαδικασία υποβολής των στοιχείων των έργων, με δυνατότητα τροποποίησης των δεδομένων από το χρήστη
  • Εφαρμογή διατάξεων του Ν. 3919/2011
  • Η νόμιμη και η συμφωνηθείσα αμοιβή του μηχανικού, καθώς και οι εισφορές υπέρ ΤΕΕ αποτελούν πλέον διακριτά δεδομένα, με αντίστοιχη προσαρμογή της εντολής πληρωμής και της διαδικασίας καταβολής στην ΕΤΕ.
  • Κατάργηση του ελάχιστου ορίου αμοιβών (5000λ)

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/amoibes και από το Γραφείο Αμοιβών του ΤΕΕ.  (e-mail: erga-amoibes@central.tee.gr, τηλ. 210 3291206, fax 210 3291623)