Αρνητικές επιδόσεις της Ελλάδας στην προστασία του περιβάλλοντος

Αρνητικές επιδόσεις της Ελλάδας στην προστασία του περιβάλλοντος

Στην τρίτη χειρότερη θέση, μετά την Ιταλία και την Ισπανία, όσον αφορά την παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας βρίσκεται η Eλλάδα στην Ευρώπη των 27. Συνολικά, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία (αρχές Δεκεμβρίου) παραμένουν ανοιχτές 24 υποθέσεις. Σε έξι από αυτές η Ελλάδα έχει καταδικαστεί και εκκρεμεί συμμόρφωσή της. Αναλυτικά σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε η εφημερίδα «Το Βήμα» η χώρα μας έχει ήδη καταδικαστεί για:

 • Την έλλειψη συστήματος συλλογής και κατάλληλης επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο,
 • Τις παράνομες χωματερές,
 • Την έλλειψη δικτύων αποχέτευσης και βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς άνω των 15.000 κατοίκων,
 • Την απουσία κατάλληλου σχεδιασμού διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων,
 • Την εκκρεμότητα σχετικά με τον καθορισμό Ζωνών Ειδικής Προστασίας Πτηνών (ΖΕΠ) για τη διατήρηση των άγριων πτηνών καθώς και
 • Την εφαρμογή της Οδηγίας για την πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης στις βιομηχανίες, η οποία απαιτεί πιο αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους λειτουργίας. Η μη συμμόρφωση με τις πρωτόδικες καταδικαστικές αποφάσεις ενέχει τον κίνδυνο δεύτερης καταδίκης με τσουχτερά δυσβάσταχτα πρόστιμα. Αυτή τη στιγμήη Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) για άλλες δύο υποθέσεις που αφορούν την κατάρτιση και αποστολή σχεδίων διαχείρισης εθνικών και διεθνών λεκανών απορροής ποταμών και την ελλιπή προστασία της Κορώνειας.

Ένα βήμα πριν το ΔΕΕ (προδικαστικό στάδιο, επιστολή όχλησης, προειδοποιητική επιστολή, αιτιολογημένη γνώμη) βρίσκονται οι υποθέσεις που αφορούν:

 • Τον αυτοκινητόδρομο Πύργου – Τσακώνας (παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας για τους οικοτόπους στην περιοχή του Καϊάφα).
 • Τις απαιτήσεις της κοινοτικής νομοθεσίας για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα.
 • Την εφαρμογή του άρθρου 3 και 5 της οδηγίας για την νιτρορύπανση.
 • Τη χωροθέτηση αιολικών πάρκων στη Λακωνία σε περιοχή Νatura.
 • Τη λειτουργία ΧΥΤΑ σε Θεσπρωτία, Ζάκυνθο, Κέρκυρα, Κατερίνη και Κιάτο
 • Την εξόρυξη αδρανών υλικών σε λατομείο της Κάσου.
 • Την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας
 • Τις εκπομπές στην ατμόσφαιρα συγκεκριμένων ρύπων από εγκαταστάσεις καύσης.
 • Την κακή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών σε οικισμούς.
 • Την εκτροπή του Αχελώου
 • Την προστασία ειδών προτεραιότητας και της θαλάσσιας χελώνας Cαrreta-Caretta στην Κυπαρισσία.

Πηγή: tee.gr