Βραβεία από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.

Βραβεία από το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.

mekde-error imageΤο Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών προκηρύσσει:

  • Βραβείο για την καλύτερη ερευνητική εργασία στο πεδίο: “Η Συμβολή των Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Αντιμετώπιση των Προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών και στην Ολοκληρωμένη τους Ανάπτυξη“, αφιερωμένο στη μνήμη του καθ. Στράτου Γαλανή (χρηματική ενίσχυση 1500 €). Προθεσμία υποβολής μέχρι 30/10/2015.
  • Βραβείο για την καλύτερη προπτυχιακή διπλωματική εργασία στο πεδίο: “Προστασία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών” (χρηματική ενίσχυση 1000 €). Προθεσμία υποβολής μέχρι 30/10/2015.
  • Βραβείο για την καλύτερη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία στο πεδίο: “Προστασία και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών και Ανάδειξη των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών” (χρηματική ενίσχυση 1500 €). Προθεσμία υποβολής μέχρι 30/10/2015.
  • Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών μέχρι 27/2/2015, για το βραβείο καλύτερης ερευνητικής εργασίας στα πεδία της πολυδιάστατης κρίσης και της ανάγκης, σε πλανητικό, υπερεθνικό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για πολιτικές ολοκληρωμένης (οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής, πολιτισμικής, κατάλληλης τεχνικής/τεχνολογικής) Ανάπτυξης, η οποία να τελείται σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στον Άνθρωπο, όπως αυτός και οι συλλογικότητές του εντάσσονται στο φυσικό και πολιτισμικό τους περιβάλλον, ως αναπόσπαστα μέρη του και όχι ως κυρίαρχοι, ιδιοκτήτες, «επενδυτές» και εκμεταλλευτές του, με ειδική έμφαση και στις ορεινές περιοχές (χρηματική ενίσχυση 2000 €).
  • Βραβείο για τον/την πρώτο/τη, κατά σειρά, φοιτητή/τρια του Ε.Μ.Π. με καταγωγή από το Μέτσοβο, με το μεγαλύτερο βαθμό εισαγωγής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 (χρηματική ενίσχυση 1000 €). Προθεσμία υποβολής μέχρι 31/10/2014.

Πληροφορίες: Τηλ.:  210 7723944, 210 7723448 (Αγγελική Γεροντέλη),

email: mirc@central.ntua.gr , ageron@central.ntua.gr ,

ntua.gr/MIRC/ntua.gr/MIRC/foundationenviron.survey. ntua.gr