Έρευνα για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών από τη Σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους

Έρευνα για την έκδοση Οικοδομικών Αδειών από τη Σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους

arxitektonika_sxedia-error imageΗ συγκεκριμένη έρευνα πραγματεύεται την ιστορική εξέλιξη του τρόπου έκδοσης αδειών οικοδομής ως θεσμού, από το έτος 1828 όπου υφίσταται το νεοσύστατο ελληνικό κράτος, έως το έτος 1923 όπου δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το θεμελιώδες για την πολεοδομική νομοθεσία ν.δ./17.7.1923Περί σχεδίων πόλεων και συνοικισμών του κράτους και οικοδομής αυτών“, ειδομένη μέσα από το περιβάλλον, κάθε φορά, χρονικά μεταβαλλόμενο πλαίσιο.

Μετά από μια σύντομη εισαγωγή στο θέμα, επιχειρείται η καταγραφή – μελέτη στη διαδικασία, τα δικαιολογητικά αλλά και τις προβλεπόμενες προδιαγραφές των απαιτούμενων στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από την κείμενη νομοθεσία. Για λόγους ιστορικο-πολιτικούς αλλά και νομικής πρακτικής έγινε διαχωρισμός της εξεταζόμενης περιόδου σε τρεις υποενότητες (Καποδιστριακή, Οθωνική & Γεωργίου του Α΄ έως το 1923) ώστε να διαφαίνεται σαφέστερα η νομοθετική εικόνα που διέπει την κάθε εποχή. Στην εργασία αυτή παρατίθενται, επίσης, ως συνοδευτικό ερευνητικό υλικό, τεκμήρια από πρωτογενείς ή και άλλες αρχειακές πηγές, όπως πρωτότυπα στελέχη οικοδομικών αδειών των αντίστοιχων περιόδων, αλλά και ένα αδημοσίευτο σε Φ.Ε.Κ. σχέδιο νόμου γραμμένο στη γαλλική γλώσσα, όπου ορίζεται σαφώς η διεξαγωγή ενός συστήματος αδειοδότησης σε εξαιρετικά πρώιμη μορφή.

Έπειτα γίνεται λόγος και για τις περιοχές της χώρας όπου δεν είχαν ενσωματωθεί ακόμα στην Ελληνική Επικράτεια, όπως τα Επτάνησα ή η Κρητική Πολιτεία, προκειμένου να αναδειχθούν οι όποιες διαφορές και ανισότητες υπάρχουν μέσω της σύγκρισης αυτών. Τέλος, μνημονεύονται οι επιδιώξεις, καθώς και τα ενδεχόμενα συμπεράσματα που προέκυψαν από την προσπάθεια αυτή, ως επίλογος στην παρουσίαση της.

Για να δείτε ολόκληρη την έρευνα πατήστε εδώ.

Πηγή: greekarchitects.gr