Έξυπνοι τρόποι καλύτερης λειτουργίας εγκαταστάσεων ζεστού νερού χρήσης

hliakosthermosifonas-error image

Υπάρχουν αρκετοί τρόποι καλύτερης λειτουργίας εγκαταστάσεων του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ). Το ζεστό νερό χρήσης είναι μία από τις σημαντικές λειτουργίες που μπορεί να υπάρχουν στα κτίρια. Βοηθάει πολύ στην αποδοτικότερη λειτουργία του κτιρίου, αν χρησιμοποιείται σωστά. Πρέπει όμως να τηρούνται κάποια πράγματα στις εγκαταστάσεις για να πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα στην χρήση του ζεστού νερού. Ειδικότερα πρέπει:

 • Να γίνει παύση κυκλοφορητών σε περιόδους που δεν υπάρχει ζήτηση
 • Να γίνουν χαμηλού κόστους επεμβάσεις
 • Να γίνει εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για θέρμανση νερού χρήσης σε κεντρικό σύστημα, σε συνδυασμό με τη χρήση της αντλίας για κλιματισμό χώρων
 • Να γίνει αυτόματος έλεγχος με βαλβίδες απομόνωσης ή μείωσης της πίεσης της ροής
 • Να γίνει τροποποίηση του μεγέθους της δεξαμενής αποθήκευσης για προσαρμογή με τις ανάγκες χρήσης (περίπτωση υπερδιαστασιολογημένων συστημάτων)
 • Να γίνει μείωση της θερμοκρασίας αποθήκευσης και προσαγωγής του θερμού νερού έως τα όρια επαρκούς χρήσης για καθαριότητα και ασφαλείας από βακτήρια και ιούς
 • Να γίνει εγκατάσταση μετρητικών διατάξεων θερμού νερού χρήσης σε επίπεδο διαμερίσματος ή ορόφου του κτιρίου.
 • Να γίνει εγκατάσταση αναμικτήρων ροής θερμού και ψυχρού νερού στους κρουνούς
 • Να γίνει χρήση τοπικών ταχυθερμαντήρων για αύξηση της θερμοκρασίας τελικής διανομής του θερμού νερού χρήσης, πράγμα που συνεπάγεται την ανάγκη μικρότερων δεξαμενών και θερμοκρασιών αποθήκευσης στο κεντρικό σύστημα
 • Να εγκατασταθούν ηλιακοί συλλέκτες και τέλος
 • Να γίνουν επεμβάσεις ανακατασκευής.

by admin all4me.gr