Νομοσχέδιο με αλλαγές στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ

Νομοσχέδιο με αλλαγές στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ

Dimosia_erga-error imageΑλλαγές στη διαχείριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 προωθεί το υπουργείο Ανάπτυξης, με σχέδιο νόμου, που έθεσε σε διαβούλευση από την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου, μέχρι αύριο 2 Δεκεμβρίου 2014.

Συνιστάται Εθνική Αρχή Συντονισμού ΕΣΠΑ, ως επιτελική υπηρεσία, επιπέδου γενικής διεύθυνσης υπουργείου, η οποία δεν εντάσσεται στον οργανισμό του υπουργείου Ανάπτυξης και υπάγεται στο γενικό γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ. Θα συντονίζει τις δραστηριότητες των άλλων σχετικών ορισθέντων φορέων, μεριμνώντας παράλληλα για λειτουργία μηχανισμού εξέτασης καταγγελιών για την καταπολέμηση της απάτης. Επιπλέον δημιουργούνται κοινές γραμματείες των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, για τη στελέχωση των οποίων θα διενεργηθεί διαγωνισμός μέχρι το τέλος του 2015.

Μεταξύ των ρυθμίσεων αναφέρεται ότι το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να αναθέσει την εκτίμηση της αξίας γης των ακινήτων, που είναι απαραίτα για την κατασκευή συγχρηματοδοτούμενων έργων, σε διεθνώς διαπιστευμένο ξωτερικό εκτιμητή, για τον υπολογισμό των τιμών μονάδων απαλλοτρίωσης.

Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων καθώς και η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος σε βάρος αυτών που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως, με κοινή απόφαση των υπουργών ΥΠΕΚΑ, ΥΠΥΜΕΔΙ και Εσωτερικών για την εκτέλεση έργων:

-αντιπλημμυρικής προστασίας,
-ύδρευσης,
-αποχέτευσης,
-δημιουργίας εξόδων διαφυγής σε υπόγεια τεχνικά έργα και
-αποκατάστασης υποδομών από φυσικές καταστροφές.

Κάθε ιδιοκτήτης, νομέας ή κάτοχος που επιτάσσεται το ακίνητό του, υποχρεούται να το παραδώσει εντός δεκαπέντε ημερών από τη σχετική πρόσκληση και με την προϋπόθεση ότι έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριάντα ημερών, από τη γνωστοποίηση της απόφασης επίταξης και έχει καταβληθεί η προσδιορισθείσα αποζημίωση.

Πηγή: tee.gr