Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το Ν.4258/14.

Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών σύμφωνα με το Ν.4258/14.

ypeka3-error imageΜετά τη δηµοσίευση και εφαρµογή των διατάξεων του Ν.4258/14 (ΦΕΚ 94Α/2014) και ειδικότερα το άρθρο 11 παρ.3, που αφορά στην παράταση ισχύος κατά τρία έτη των οικ. αδειών οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2014, 2015 και έως 29-2-2016, επισηµαίνουµε ότι ο Νόµος αναφέρεται σε οικοδοµικές άδειες που λήγουν εντός των ανωτέρω χρονικών ορίων µε οποιαδήποτε διάταξη, χωρίς να θέτει επιπλέον προϋποθέσεις.

Για την ανωτέρω παράταση, δεν απαιτείται ουδεµία περαιτέρω διαδικασία από τις αρµόδιες Υπηρεσίες.

Πηγή:  ypeka.gr