Ρυθμίσεις για δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές

Ρυθμίσεις για δόμηση σε προστατευόμενες περιοχές

prostatevomeni perioxi-error imageΤο καθεστώς προστασίας των περιοχών εγνωσμένης οικολογικής αξίας και των Εθνικών Πάρκων, επιχειρεί να ξεδοντιάσει διάταξη σε νομοσχέδιο – σκούπα του ΥΠΕΚΑ, υπό τον τίτλο “Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας“. Έτσι επιτρέπει, κατά παρέκκλιση, νέες εγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφιστάμενων… αναδρομικά, με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Όπως είναι γνωστό, με Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις ή με Προεδρικά Διατάγματα οριοθετούν η προστατευόμενη περιοχή και οι ζώνες προστασίας, ενώ καθορίζονται οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες και χρήσεις, οι όροι και περιορισμοί δόμησης. Λόγου χάρη για την προστατευόμενη περιοχή της Λίμνης Κορώνειας η ΚΥΑ του 2004 προβλέπει απομάκρυνση νόμιμα υφιστάμενων βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων εφόσον διαπιστωθεί ότι η λειτουργία τους υποβαθμίζει το οικοσύστημα… Η νέα διάταξη ορίζει πως “σε εκτάσεις εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός ορίων οικισμού, που ρυθμίζονται από ειδικότερες διατάξεις ΚΥΑ ή Προεδρικού Διατάγματος κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 1650/1986, ως ισχύει, και σε κάθε περίπτωση εκτός ζωνών απολύτου προστασίας, εφόσον δεν απαγορεύεται η δόμηση και η χρήση εγκατάστασης παραγωγικών δραστηριοτήτων, επιτρέπεται η συντήρηση, η βελτίωση, ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση υφισταμένων εγκαταστάσεων ή η δημιουργία νέων κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης που ισχύουν (όπως ανώτερο ύψος, διάσπαση όγκου) υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  • Εκδίδεται απόφαση του γ.γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την παρέκκλιση, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
  • Για την αδειοδότηση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του αρμοδίου Φορέα Διαχείρισης της περιοχής προστασίας, εφόσον υπάρχει. Ειδικά η έγκριση και η άδεια δόμησης και επέκτασης υφισταμένων εγκαταστάσεων εκδίδονται σύμφωνα με τους όρους δόμησης που ίσχυαν κατά τον χρόνο έκδοσης της άδειας, εφόσον δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης κατά τις κείμενες διατάξεις.

Το πλήθος των άσχετων μεταξύ τους διατάξεων ψηφοθηρικού χαρακτήρα, κατόπιν αιτημάτων πολλών και διαφορετικών “πελατών”, τακτοποιεί από εγκαταστάσεις εκτροφείων σαλιγκαριών, με τροποποίηση του Διατάγματος του ’85 για την εκτός σχεδίου δόμηση, εκκλησιαστικών ακινήτων της Εκκλησίας της Κρήτης, έως οικόπεδα σε ρυμοτομικά σχέδια οριστικών διανομών του υπουργείου Υγείας προ του 1960. Τα βαφτίζει “εντός σχεδίου” “ανεξαρτήτως αν περιλαμβάνονται ή όχι τα ίδια στον πίνακα διανομής”.

Περιλαμβάνει επίσης το σχέδιο νόμου, το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου και νομιμοποιεί κατά παρέκκλιση τις αυθαιρεσίες των εγκαταστάσεων των ποδοσφαιρικών γηπέδων ανά την επικράτεια, εντός του οικιστικού ιστού των πόλεων, προσθέτει εμπορικές χρήσεις, ενώ για πρώτη φορά επιτρέπονται επεκτάσεις των εγκαταστάσεων εις βάρος κοινόχρηστων χώρων. Επίσης, περιφρονώντας τη νομολογία του ΣτΕ, δίνει τη δυνατότητα να χτίζονται τα τυφλά οικόπεδα και αλλάζει σειρά διατάξεων του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που ψηφίστηκε μόλις το 2012.

Πηγή: realestatenews.gr