Βασικοί τύποι γυαλιού

Σε συνέχεια προηγούμενου άρθρου μας για το γυαλί θα δούμε ποιοί είναι οι τύποι γυαλιών που υπάρχουν. Με βάση τη σύνθεση του γυαλιού διακρίνονται οι εξής κατηγορίες:

Κοινό γυαλί ή γυαλί νατρίου (commercial glass). Περιέχει στη σύνθεσή του οξείδια του νατρίου, του ασβεστίου και του πυριτίου.

glass sheets-error image

Είναι γενικά απρόσβλητο από τα οξέα, αλλά προσβάλεται εύκολα από το υδροφθόριο και πιο αργά από τα διαλύματα αλκαλίων. Η μακροχρόνια έκθεσή του στο νερό, προκαλεί θάμπωμα. Καθώς είναι αδιαφανές στην φωτεινή ακτινοβολία, είναι κατάλληλο για χρήση σε υαλοπίνακες παραθύρων. Είναι όμως ευαίσθητο σε απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και είναι πιθανό να σπάσει.

Γυαλί μολύβδου (lead glass). Παρασκευάζεται με αντικατάσταση του οξειδίου του νατρίου από οξείδιο του καλίου και του οξειδίου του ασβεστίου από οξείδιο του μολύβδου (PbO).Η συνήθηςπεριεκτικότητα του PbΟ στο γυαλί ή κρύσταλλο μολύβδου είναι τουλάχιστον 30%, αλλά οποιοδήποτε γυαλί με περιεκτικότητα τουλάχιστον 24% σε PbO χαρακτηρίζεται ως κρύσταλλο μολύβδου. Γενικά το γυαλί που περιέχει έως 24%  PbO ονομάζεται κρύσταλλο.

lead glass-error image

To γυαλί μολύβδου είναι ανθεκτικό, παρουσιάζει υψηλό δείκτη διάθλασης και δίνει στιλπνά αντικείμενα. Είναι κατάλληλο για την κατασκευή διακοσμητικών αντικειμένων και ειδών οικιακής χρήσης, όπως ποτήρια, ανθοδοχεία, κτλ.

Γυαλί με ακόμη υψηλότερη περιεκτικότητα σε οξείδιο του μολύβδου (περίπου 65%), μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θωράκιση έναντι της ακτινοβολίας, λόγω της γνωστής ικανότητας του μολύβδου να απορροφά τις ακτίνες γάμμα και άλλες μορφές βλαβερής ακτινοβολίας.

  • O μόλυβδος είναι δηλητηριώδες υλικό, επειδή όμως τα άτομά του είναι εγκλωβισμένα στη μοριακή δομή του γυαλιού, δεν απειλεί την ανθρώπινη υγεία.

Γυαλί βορίου (borosilicate glass). Είναι το γνωστό «Pyrex». Αποτελείται από οξείδιο του πυριτίου (70-80%), οξείδιο του βορίου B2O3 (7-13%) μικρά ποσοστά οξειδίων των αλκαλίων (νατρίου και καλίου) και 2-7% οξείδιο του αργιλίου (Al2O3).

borosilicate 1-error image

Το βόριο και το μικρό ποσοστό αλκαλίων κάνουν το γυαλί αυτό ανθεκτικό στις απότομες μεταβολές θερμοκρασίας και δύστηκτο. Χρησιμοποιείται στην κατασκευή εργαστηριακών οργάνων και συσκευών, σε συσκευασίες φαρμακευτικών προϊόντων, σε λαμπτήρες υψηλών αποδόσεων (π.χ. προβολέων), αλλά και σε οικιακές εφαρμογές μαγειρικής (σκεύη Pyrex).

 -Υαλόνημα (glass fiber) Κατασκευάζεται από διάφορους τύπους γυαλιού, και έχει τη μορφή νήματος.

glass fiber-error image

Το κοινό γυαλί παρέχει νήματα κατάλληλα για κατασκευή μονώσεων (υαλόμαλλο), ενώ το γυαλί βορίου, που εχει καλύτερη χημική διάρκεια και υψηλό σημείο τήξης, δίνει υαλόνημα από το οποίο κατασκευάζονται υφαντικές δομές που χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση κατασκευών από πλαστικό, όπως κράνη, μικρά σκάφη, σασί αυτοκινήτων, σωληνώσεις κτλ. και είναι γνωστό με το εμπορικό όνομα Fiberglass®.

Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί μεγάλη πρόοδος στην κατασκευή οπτικών ινών, που χρησιμοποιούνται για τη μετάδοση φωτεινών σημάτων, σε μη ευθύγραμμη πορεία.

fiberoptic-error image

Εφαρμόζονται στις τηλεπικοινωνίες, στα δίκτυα υπολογιστών και στο διαδίκτυο. Άλλες εφαρμογές τους είναι σε ενδοσκοπήσεις οργάνων των οργανισμών, στη διαχείριση σημάτων οδικής και σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και στην κατασκευή ειδικών οργάνων, όπως Σόναρ κτλ.

by admin all4me.gr